Grafika ze strony głównej

Uwaga Przedsiębiorco! Zanim przystąpisz do rejestracji, zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych.

O projekcie

1.1
Kto może otrzymać dotację:

MŚP z województwa łódzkiego, tj.:

 • osoby samozatrudnione

 • mikroprzedsiębiorstwa

  (liczba pracowników: do 10 osób; obrót roczny nie przekracza 2 mln €)

 • małe przedsiębiorstwa

  (liczba pracowników: do 50 osób; obrót roczny nie przekracza 10 mln €)

 • średnie przedsiębiorstwa

  (liczba pracowników: do 250 osób; obrót roczny nie przekracza 50 mln €)

2.1
Na co można przeznaczyć dotację:

.

 • usługi szkoleniowe

  (w tym kursy zawodowe)

 • usługi doradcze

  (doradztwo, mentoring, coaching)

 • studia podyplomowe

3.1
Wysokość dofinansowania:

.

 • mikro i małe przedsiębiorstwa:

  do 80% dofinansowania

 • średnie przedsiębiorstwa:

  do 50% dofinansowania lub do 80% dofinansowania, jeśli spełnia którykolwiek z poniższych wymogów:

  • jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu,
  • należy do sektora/branży strategicznej (LORIS 2030)
  • zatrudnia pracowników z grupy preferowanej, tj.

   • pracowników w wieku 50 lat i więcej,
   • pracowników o niskich kwalifikacjach,
  • chce skorzystać z usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub polegających na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej Ustawy.

Limit 7200,00 zł wraz z wkładem własnym na osobę.

Korzyści z udziału w projekcie:

1

minimum procedur

3

oszczędność pieniędzy

2

realizacja indywidualnych potrzeb szkoleniowych pracowników

4

motywacja pracowników

5

zwiększenie konkurencyjności firmy

6

proste i przejrzyste zasady skorzystania z projektu

8

bezgotówkowy system rozliczania

7

szeroka oferta usług rozwojowych w bazie BUR

10

szkolenia "szyte na miarę" potrzeb

9

oszczędność czasu

Jak wziąć udział w projekcie

Krok 1 Rejestracja i znalezienie odpowiedniej usługi rozwojowej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).
Krok 2
Rejestracja i złożenie wniosku poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.lorkk.pl.
Krok 3 Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku przez specjalistów ŁORKK.
Krok 4 Podpisanie Umowy wsparcia i nadanie numeru ID wsparcia.
Krok 5 Dokonanie wpłaty wkładu własnego.
Krok 6 Odbiór bonów rozwojowych.
Krok 7 Udział pracowników MŚP w usłudze rozwojowej i przekazanie bonów firmie świadczącej usługi rozwojowe.
Krok 8 Ocena usługi przez przedsiębiorcę i pracowników w BUR. Rozliczenie ŁORKK z firmą świadczącą usługi rozwojowe.
Rejestracja i znalezienie odpowiedniej usługi rozwojowej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).
Rejestracja i złożenie wniosku poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.lorkk.pl.
Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku przez specjalistów ŁORKK.
Podpisanie Umowy wsparcia i nadanie numeru ID wsparcia.
Dokonanie wpłaty wkładu własnego.
Odbiór bonów rozwojowych.
Udział pracowników MŚP w usłudze rozwojowej i przekazanie bonów firmie świadczącej usługi rozwojowe.
Ocena usługi przez przedsiębiorcę i pracowników w BUR. Rozliczenie ŁORKK z firmą świadczącą usługi rozwojowe.

Aktualności

Kontakt

Powiaty: bełchatowski, wieluński, wieruszowski Tel.: 881-206-177 bonyrozwojowe@frgz.pl
Powiaty: łaski, zduńskowolski Tel.: 881-201-572 bonyrozwojowe@frgz.pl
Powiaty: pajęczański, piotrkowski, radomszczański Tel.: 881-201-966 bonyrozwojowe@frgz.pl
Powiaty: poddębicki, sieradzki Tel.: 881-203-640 bonyrozwojowe@frgz.pl
Powiaty: opoczyński, rawski, tomaszowski Tel.: 512-176-047 bonyrozwojowe@lorkk.pl
Powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, skierniewicki Tel.: 512-176-047 bonyrozwojowe@lorkk.pl
Powiaty: brzeziński, Łódź, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski Tel.: 512-176-047 bonyrozwojowe@lorkk.pl
ŁORKK Biuro projektu: ul. Narutowicza 34 pok. 204 90-135 Łódź Tel.: 508-024-439 bonyrozwojowe@lorkk.pl

Operator