09.08.2019

Przedłużenie naboru nr 5/2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że przedłużyliśmy do 12 września 2019 r. nabor wniosków na bony rozwojowe nr 5/2019 z alokacją środków w wysokości 1 440 000,00 PLN.

Nabór skierowany jest wyłącznie do średnich przedsiębiorstw. W ramach naboru ze wsparcia nie mogą korzystać osoby o niskich kwalifikacjach i osoby w wieku 50+.

Dofinansowanie w ramach naboru wynosi 50%.

Zapraszamy do udziału w Projekcie!

Serdecznie pozdrawiamy,

Zespół Projektu ŁORKK