13.06.2019

Zmiany w Regulaminie wsparcia

Z uwagi na zalecenia Instytucji Zarządzającej RPO WŁ, przekazane w piśmie do Operatorów z dnia 5.06.2019, dotyczące zmian w procedurach udzielania wsparcia dokonano aktualizacji Regulaminu wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania WŁ właściwego dla Projektu "ŁORKK - Łódzka Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji". Na stronie w zakładce Jak wziąć udział? został zamieszczony zaktualizowany Regulamin wraz z załącznikami, który obowiązuje od dnia 12.06.2019 r.

Zgodnie z postanowieniem Instytucji Zarządzającej RPO WŁ, znowelizowane zasady mają zastosowanie do usług rozwojowych, na które zapisy nastąpiły z dniem wejścia w życie zaktualizowanego Regulaminu.

Najważniejsza zmiana:

Zapis na usługę przy użyciu ID musi nastąpić najpóźniej na jeden dzień przed jej rozpoczęciem.

Niezachowanie określonego terminu zapisu na usługę przy użyciu ID powoduje, że usługa jest niekwalifikowana, tzn. Operator nie sfinansuje kosztów takiej usługi.

Zmiany Regulaminu umożliwią realizację obligatoryjnych wizyt monitoringowych i wynikają z zaleceń IZ. Operator podczas rozliczania będzie weryfikował datę, godzinę i minutę zapisu na podstawie zestawień Jaseper z BUR.

Przykład 1:

Usługa zgodnie z zapisami w karcie BUR rozpoczyna się w dniu 20 czerwca o godz. 8.00 rano.

Uczestnicy zostali zapisani na usługę w dniu 20 czerwca po północy, o godzinie 00:01  - usługa jest niekwalifikowana. Mimo iż zapis uczestników nastąpił przed rozpoczęciem usługi, nie zachowany został wymagany termin zapisu - jeden dzień przed rozpoczęciem usługi (zapis powinien nastąpić najpóźniej do godziny 23:59:59 dnia poprzedniego).

Przykład 2:

Usługa zgodnie z zapisami w karcie BUR rozpoczyna się w dniu 20 czerwca o godz. 8.00 rano.

Uczestnicy zostali zapisani na usługę w dniu 19 czerwca o godzinie 23.59 - usługa jest kwalifikowana, gdyż zapis uczestników nastąpił przed rozpoczęciem usługi - jeden dzień przed, do godziny 23:59:59.